Bộ ấm chén, Bộ tách trà

25%
Bộ Tạch Trà Đá Ngọc Onyx (Bạch Ngọc) Thiên Nhiên (Mã Sản Phẩm: TT15)
25%
Bộ tạch trà đá Ngọc onyx (bạch  ngọc) thiên nhiên (Mã sản phẩm: TT14)
25%
Bộ tạch trà đá Ngọc onyx (bạch  ngọc) thiên nhiên (Mã sản phẩm: TT13)
25%
Bộ tạch trà đá Ngọc onyx (bạch  ngọc) thiên nhiên (Mã sản phẩm: TT12)
25%
Bộ tạch trà đá Ngọc onyx (bạch  ngọc) thiên nhiên (Mã sản phẩm: TT11)
25%
Bộ tạch trà đá Ngọc onyx (bạch  ngọc) thiên nhiên (Mã sản phẩm: TT10)