Hoa Mẫu Đơn, Cỏ Bốn Lá - Biểu tượng của sự vương giả, giàu có