Mặt dây chuyền phật thích ca, phật a di đà đá tự nhiên